mKartuzy

Starostwo Powiatowe

Pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek
od godz. 7:30 do 15:30
Wtorek
od godz. 7:30 do 16:00
Piątek
od godz. 7:30 do 15:00

Kasa urzędu na ulicy Gdańskiej 26 pracuje w godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7:30 do 14:40
Wtorek
7:30 do 15:10

Sekretariat ul. Dworcowa 1
tel. (058) 681 00 32; 681 03 28; 685 33 43

STAROSTA KARTUSKI Janina Kwiecień ul. Dworcowa 1
tel. 58 681 03 28, 58 685 33 43, 58 681 00 32
Godziny przyjmowania interesantów to środy w godz. od 14:00 do 15:30

WICESTAROSTA KARTUSKI Jerzy Żurawicz ul. Dworcowa 1
tel.: 58 681 03 28, 58 685 33 43, 58 681 00 32

SEKRETARZ POWIATU (kieruje Wydziałem Organizacyjnym) Gerard Leszkowski ul. Dworcowa 1
tel.: 58 681 03 28, 58 685 33 43

SKARBNIK POWIATU (kieruje Wydziałem Finansowym) Zofia Krefta ul. Dworcowa 1
tel. 58 684 01 58, fax. 58 685 30 17

RADCA PRAWNY STAROSTWA POWIATOWEGO Aleksandra Kowalska - Ślaska ul. Dworcowa 1
tel.: 58 681 03 28, 58 685 33 43, 58 681 00 32

WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ul. 11 Listopada 7

tel.: 58 685 34 57, 58 681 42 12,
Dyrektor Maria Kurek – Kumańska

WYDZIAŁ GEODEZJI, ul. Hallera 1
* Sekretariat tel. 58 681 28 25, fax 58 681 35 14
* Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
tel.: 58 685 32 00, 58 681 36 66, 58 681 35 41
* Referat Ewidencji Gruntów tel.: 58 681 48 54, 58 681 39 52,
* Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 58 684 04 77
* Gospodarka Nieruchomościami tel.: 58 681 34 57, 58 684 05 96,

Geodeta Powiatowy (Kieruje Wydziałem Geodezji) Jolanta Soliwoda

WYDZIAŁ EDUKACJI, ul. Dworcowa 1
tel./fax 58 681 44 95, Dyrektor Jolanta Tersa

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI, ul. Gdańska 26
tel.: 58 685 40 05, 58 681 25 40, Dyrektor Wojciech Okroj

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, ul. Gdańska 26
tel.: 58 681 23 12, 58 685 32 12, 58 685 32 85, Dyrektor Jerzy Pobłocki

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, ul. Hallera 1
tel.: 58 684 02 69, 58 684 01 39, fax 58 684 07 51, Dyrektor Alicja Mazur

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU POWIATU, ul. Gdańska 26
tel.: 58 685 40 05; 58 681 39 87, Dyrektor Olga Walaszkowska

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW, Iwona Gołembiowska, ul. 11 Listopada 7,
tel.: 58 685 34 57, 58 681 42 12

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW, Józefa Byczkowska, ul. Gdańska 26,
tel.: 58 681 07 15 w. 108

AUDYTOR WEWNĘTRZNY, Adrian Kłos, ul. Gdańska 26
tel. 58 681 25 51

STANOWISKO PRACY DS. INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, Gabriela Knopińska, ul. Gdańska 26
tel.: 58 681 25 51, 58 681 39 87

STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Cezary Sreberski, ul. Gdańska 26 tel.: 58 681 25 51, 58 681 39 87

STANOWISKO PRACY DS. OCHRONY ZDROWIA I WSPÓŁPRACY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Aleksandra Kuczkowska, ul. Gdańska 26, tel./fax 58 681 25 51, 58 681 39 87
Copyright by mKartuzy 2020
g