mKartuzy

Szpital

Powiatowe Centrum Zdrowia
ul. F. Ceynowy 7
Kartuzy

Centrala: 58 58 685 48 00

Sekretariat Prezesa : 58 58 685 49 86

Oddział Chirurgi Ogólnej
Sekretarka 58 685 49 45
Lekarze 58 685 49 19
Pielęgniarki 58 685 49 08
Oddziałowa 58 685 49 29
Sala Pooperacyjna 58 685 49 30

Oddział Położniczo Ginekologiczny
Ordynator 58 685 48 62
Lekarze 58 685 48 79
Położne (Położnictwo) 58 685 48 60
Położne (Ginekologia) 58 685 48 97
Oddziałowa 58 685 48 96
Sekretarka 58 685 48 95

Oddział Neonatologiczny
Ordynator 58 685 48 66
Położne 58 685 48 63

Oddział Pediatryczny
Ordynator 58 685 48 55
Pielęgniarki 58 685 48 13

Oddział Chorób Wewnętrznych "A"
Ordynator 58 685 48 72
Lekarze 58 685 48 66
Pielęgniarki 58 685 48 70
Sekretarka 58 685 48 74

Oddział Chorób Wewnętrznych "B"
Lekarze 58 685 48 45
Pielęgniarki 58 685 49 26
Sekretarka 58 685 49 17

Oddział Anesteziologii i Intensywnej Terapii
Ordynator 58 685 49 09
Pielęgniarki 58 685 49 21

Szpitalny Oddział Ratunkowy
58 685 48 01

Apteka
Kierownik 58 685 48 69
Apteka 58 685 48 68

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik 58 685 49 16
Rejestracja 58 685 48 35
Laborantki 58 685 48 36

Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Technicy 58 685 48 58

Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja 58 685 48 89
Poradnia Chirurgiczna / Ortopedyczna 58 685 49 34
Poradnia Ginekologiczna 58 685 49 81
Proradnia Kardiologiczna / Reumatologiczna 58 685 49 87
Poradnia Gastroenterologiczna 58 685 49 80

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
58 685 49 39

ADMINISTRACJA

Dział Informacji i Sprzedaży Usług Medycznych

Kierownik 58 685 48 26
Programy Profilaktyczne / Sprzedaż Usług 58 685 49 74
Statystyka 58 685 49 05
Archiwum medyczne 58 685 48 29

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik 58 685 48 23
Kadry 58 685 48 38

Dział Administracyjno Gospodarczy
Kierownik 58 685 48 15
Zamówienia Publiczne 58 685 48 02
Magazyn 58 685 48 07

Dział Księgowości
Kierownik
Księgowość 58 685 49 42

Naczelny Lekarz Szpitala
58 685 48 30

Naczelna Pielęgniarka
58 685 49 06
Copyright by mKartuzy 2020
g